Usługi kadrowo płacowe

accounting solutions

Tutaj możemy napisać kilka słów ogólnie o Usługi kadrowo płacowe

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Background image
- 01

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ

Kadry i płace to działania związane z rozliczaniem pracy zatrudnionych w firmie osób. W trosce o zapewnienie naszym Klientom najwyższej jakości usług oferujemy kompleksowe prowadzenie kadr i płac. Dzięki temu zagwarantują Państwo sobie i swoim pracownikom bezpieczeństwo i działanie zgodnie z obowiązującym prawem. Coraz większa ilość składników wynagrodzeń, ich różnorodny charakter, a także różne skutki podatkowe i ubezpieczeniowe jakie powodują, wymaga przy ich obliczeniach specjalistycznej wiedzy.

- 03

Obłsuga pracowników z zagranicy

Potrzebny opis 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

- 02

PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Zarządzanie dokumentacją pracownika podlega bardzo ścisłym regulacjom prawnym. Zbyt obszerna dokumentacja, niewłaściwe daty, przechowywanie danych naruszające prawo, to tylko część zagrożeń jaka istnieje w tym obszarze. W ramach usługi dbamy o kompletność akt osobowych, pilnujemy terminów, wskazujemy braki do uzupełnienia, przygotowujemy dokumenty związane z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Rozliczanie wynagrodzeń

Prowadzenie dokumantacji pracowniczej

Obsługa pracowników z zagranicy