Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

accounting solutions

Zarządzanie dokumentacją pracownika podlega bardzo ścisłym regulacjom prawnym. Zbyt obszerna dokumentacja, niewłaściwe daty, przechowywanie danych naruszające prawo, to tylko część zagrożeń jaka istnieje w tym obszarze. W ramach usługi dbamy o kompletność akt osobowych, pilnujemy terminów, wskazujemy braki do uzupełnienia, przygotowujemy dokumenty związane z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Background image

PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Zarządzanie dokumentacją pracownika podlega bardzo ścisłym regulacjom prawnym. Zbyt obszerna dokumentacja, niewłaściwe daty, przechowywanie danych naruszające prawo, to tylko część zagrożeń jaka istnieje w tym obszarze. W ramach usługi dbamy o kompletność akt osobowych, pilnujemy terminów, wskazujemy braki do uzupełnienia, przygotowujemy dokumenty związane z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.