Pełna księgowość

accounting solutions

Poprawne prowadzenie pełnych ksiąg handlowych wymaga posiadania zarówno wiedzy podatkowej jak i biegłej znajomości przepisów ustawy o rachunkowości. Nasz zespół łączy w sobie obie te cechy i prowadzi księgi rachunkowe dostosowując je pod opracowany wcześniej model prowadzenia biznesu. Pełne księgi rachunkowe generują dużo więcej obowiązków po stronie samego przedsiębiorcy, często odbierając mu czas, który mógłby poświęcić na prowadzenie biznesu lub odpoczynek. Dlatego świadcząc usługi księgowe staramy się zoptymalizować i zautomatyzować procesy przykazywania dokumentów i opracować indywidualny/miesięczny schemat działania. Dodatkowo wykształcenie ekonomiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu biznesu pozwalają nam wspierać na bieżąco naszych klientów w kwestiach administracyjnych oraz przygotowywać na ich życzenie analizy oraz zestawienia, będące ważnym źródłem informacji o przedsiębiorstwie. Wszystko to czyni z nas nie tylko wynajętych księgowych, ale partnerów biznesowych dbających o rozwój naszych klientów.

Background image

Pełna księgowość

Poprawne prowadzenie pełnych ksiąg handlowych wymaga posiadania zarówno wiedzy podatkowej jak i biegłej znajomości przepisów ustawy o rachunkowości. Nasz zespół łączy w sobie obie te cechy i prowadzi księgi rachunkowe dostosowując je pod opracowany wcześniej model prowadzenia biznesu. Pełne księgi rachunkowe generują dużo więcej obowiązków po stronie samego przedsiębiorcy, często odbierając mu czas, który mógłby poświęcić na prowadzenie biznesu lub odpoczynek. Dlatego świadcząc usługi księgowe staramy się zoptymalizować i zautomatyzować procesy przykazywania dokumentów i opracować indywidualny/miesięczny schemat działania. Dodatkowo wykształcenie ekonomiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu biznesu pozwalają nam wspierać na bieżąco naszych klientów w kwestiach administracyjnych oraz przygotowywać na ich życzenie analizy oraz zestawienia, będące ważnym źródłem informacji o przedsiębiorstwie. Wszystko to czyni z nas nie tylko wynajętych księgowych, ale partnerów biznesowych dbających o rozwój naszych klientów.