Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy

Coraz częściej zdarza nam się pracować w naszych domach czy biurach dla pracodawcy z innego kraju, a ostatnie dwa lata otworzyły jeszcze więcej intratnych możliwości w tym zakresie. O czym powinien zatem wiedzieć zatrudniony (np. na umowę o pracę czy zlecenie) przez zagranicznego pracodawcę zamieszkały w Polsce pracownik.

PODATKI

Osoba będąca polskim rezydentem podatkowym (np. mająca w naszym kraju ośrodek interesów życiowych) współpracując z zagranicznym pracodawcą z terytorium Polski musi pamiętać, że podlega opodatkowaniu z tytułu wykonywania takiej umowy w na terytorium naszego kraju. Należy zatem poinformować swojego zagranicznego pracodawcę, żeby nie pobierał i nie wpłacał zaliczek na podatek w kraju swojej siedziby.

Z reguły, w związku z art. 44 ust. 1a uPIT taki zatrudniony będzie miał obowiązek odliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. W związku z tym zobowiązany jest do wyliczenia i wpłacenia (do 20 kolejnego m-ca po osiągnięciu przychodu) zaliczki w odpowiedniej wysokości.
Przy dzisiejszym skomplikowaniu liczenia zaliczek na PIT to nie lada wyzwanie ustalić prawidłową zaliczkę
ZUS

Co do zasady to na zagranicznym pracodawcy ciąży obowiązek rozliczenia z ZUS. Jednak w praktyce nie często się to zdarza. W związku z tym obowiązek ten często “przerzucany” jest na pracownika. Jakie kroki powinien zatem podjąć pracownik:

1. Zawrzeć porozumienie z pracodawcą o rozliczaniu składek przez pracownika.

2. Uzyskać NIP (jeśli go nie posiada).

3. Dokonać zgłoszenia w ZUS (druk ZUA lub ZZA oraz druk ZAA – dane zagranicznego pracodawcy).

4. Wyliczać składki, wpłacać je i co miesiąc składać deklaracje rozliczeniową DRA.

A żeby było prościej to może lepiej założyć działalności i przejść na współpracę B2B 🙂